Ribon Sepeti, (“Şirket”) Şirketin sahibi olduğu (www.ribonsepeti.com) adresli web sayfasında yer alan form ve alanlar kullanılarak paylaştığınız tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermekte ve Kanun’un 10. maddesi kapsamında sizleri bilgilendirmek istemektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen Şirket ile, doldurduğunuz form ve mesaj alanlarında yer alan talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız.

Web sayfası üzerinde yer alan form ve mesaj alanlarına tarafınız dışında bir başka 3. kişiye ait kişisel veri girmeniz durumunda, bu kişisel verileri Şirket ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Şirket tarafından kabul edilmektedir. 

1.WEB SAYFASININ İŞLEYİŞİ

Şirket,  “(www.ribonsepeti.com)” adresli web sayfası üzerinden müşterilerine online alışveriş imkanı sunmaktadır. Bahsi geçen web sayfası üzerinden;

1.1.“Hızlı Üyelik” adımı ile kişisel verilerinizi girmek suretiyle üye olabilirsiniz. Ancak, bu halde girilen veriler alışveriş işleminin yerine getirilmesi için yeterli olmamakta, sadece üyelik faaliyeti gerçekleşmektedir.

1.2.“Alışveriş Uygulamaları” adımı ile alışveriş aşamasına geçmeksizin bir kısım veriyi girebilir veya önceki siparişlere ilişkin verileri görüntüleyebilirsiniz.

1.3.“Alışveriş” adımı ile, üye olduktan sonra, alışverişin tamamlanmasına dair gerekli verileri girmek suretiyle işlemi tamamlayabilirsiniz.

Web sayfası üzerinde, açık rızanıza dayanılarak yapılan her türlü veri toplama faaliyetinde rızanız, rıza gösterdiğinize ilişkin olumlu bir hareketiniz ile (rıza gösterildiğine ilişkin kutucuğun aktif olarak tıklanması, yapılacak işlem için doldurulması zorunlu olmayan bir bölümün tarafınızca özgürce doldurulması veya herhangi bir verinizin web sayfası üzerinden tarafınızca Şirket ile paylaşılması suretiyle) alınmaktadır.

2.WEB SAYFASINA ÜYE OLUNMASI VE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPILMASI

2.1.HIZLI ÜYELİK İŞLEMİ

Şirket, hızlı üyelik adımını seçmeniz halinde, (kimlik verisi kategorisinde) “Ad, soyadı”, (iletişim verisi kategorisinde) “telefon numarası, e-posta adresi”, (diğer veri kategorisinde) “oluşturulan şifre bilgileri, SMS doğrulama kodu” ile (müşteri işlem verisi kategorisinde) “kampanya, duyuru ve bilgilendirmelere dair iletişim talebi bilgisi”ni web sayfası üzerinde otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “iletişim talep bilgisi dışında kalan veriler”, sizinle şirket arasında üye olurken akdedilen “Üyelik Sözleşmesi”nin kurulması adına Kanunda açıklanan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak; iletişim talebi bilgisi ise vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak toplanmaktadır. Hızlı üyelik faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz “üyelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Şirket iş faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket ürün ve hizmetlerine bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Toplanan “cep telefonu bilgisi, e-posta ile ad, soyadı” bilgileriniz rızanız olması halinde tarafınıza pazarlama yapılması, reklam ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlarıyla da kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlar, Şirketin beraber çalıştığı iş ortaklarına ve gerekmesi halinde mevzuattan kaynaklı yükümlülükler ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hissedarlar, çalışılan hukuki danışmanlar gibi iş ortakları ve/veya adli merciler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

2.2.ALIŞVERİŞ UYGULAMALARI

Şirket, hızlı üyelik işlemi akabinde ancak alışveriş işlemlerine geçmeden evvel alışveriş uygulamalarını kullanmanız ve bu anlamda web sayfasına verileri girerek kaydetmeniz halinde, (iletişim verisi kategorisinde) “telefon bilgisi, adres (adres başlığı ile birlikte), posta kodu bilgisi”, (kimlik verisi kategorisinde) “cinsiyet bilgisi, doğum tarihi, bireysel müşteriler için T.C.K.N.”, (mesleki deneyim veri kategorisinde) “meslek ve öğrenim durumu bilgisi”, (müşteri işlem verisi kategorisinde) “şahıs firmalarına dair firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, favori ürünler ve istek listesi, fiyat/stok alarm listesi, adınıza tanımlı hediye çeki ve para puan bilgisi, alışveriş aşamasına geçmeksizin sepetinize ürün eklemeniz durumunda bu ürünlere dair (seçimin zamanı ile birlikte ürün bilgisi) seçim bilginiz, (sipariş numarası ile birlikte) iade talepleri ile yazdığınız yorumlar ile doldurulan anketler, destek talebi bilgisi ve iletişim tercihinize (SMS ve/veya e-posta) ilişkin bilgi”, iadenin havale yoluyla yapılması halinde (finans verisi kategorisinde) “IBAN ad soyadı ile IBAN numarası”, (pazarlama verisi kategorisinde) “önceki siparişlere ilişkin bilgileri” web sayfası üzerinde otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “alışveriş aşamasına geçmeksizin sepetinize ürün eklemeniz durumunda bu ürünlere dair (seçimin zamanı ile birlikte ürün bilgisi) seçim bilginiz” Üyelik Sözleşmesi anlamında tarafınıza sunulan hizmeti kullanmanız adına “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak ayrıca “veri sorumlusunun meşru menfaati”  hukuki sebebine dayanarak;  önceki siparişlerinize ilişkin bilgiler” mevzuattan kaynaklanan cayma hakkınızın kullanılması adına “hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaati”  hukuki sebebine dayanarak; oluşturduğunuz iade taleplerinize ilişkin (sipariş numarası ile birlikte) bilgi ile iadenin havale yoluyla yapılması halinde IBAN ad soyadı ile IBAN numarası, mevzuattan kaynaklanan cayma hakkınızın kullanılması adına “hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi” ile “sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayanarak; adınıza tanımlanan hediye çekleri ve para puana ilişkin bilgi “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak; “telefon bilgisi, cinsiyet bilgisi, adres (adres başlığı ile birlikte), doğum tarihi, meslek ve öğrenim durumu bilgisi, posta kodu, bireysel müşteriler için T.C.K.N., şahıs firmaları için firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, favori ürünler ve istek listesi, fiyat/stok alarm listesi, yazdığınız yorumlar ile doldurulan anketler, destek talebinizin içeriği, iletişim tercihinize (SMS ve/veya e-posta) ilişkin bilgi” alışveriş uygulamalarının kullanımı aşamasında zorunlu olarak toplanmamakta ancak rızanız olması halinde (formdaki zorunlu olmayan alanları doldurmanız halinde) tarafınızca Şirket ile paylaşılmaktadır. Alışveriş uygulamaları çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz “mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, şirket faaliyetleri ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Toplanan “adres, telefon, e-posta ile ad, soyadı” bilgileriniz rızanız olması halinde ayrıca tarafınıza pazarlama yapılması, reklam ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlarıyla da kullanılmaktadır.  Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve gerekmesi halinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hissedarlar, çalışılan hukuki danışmanlar gibi iş ortakları ve/veya adli merciler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

2.3.ALIŞVERİŞ İŞLEMLERİ

Şirket, seçtiğiniz ürünleri almak üzere alışveriş işlemini yürütmeniz halinde, (kimlik verisi kategorisinde) “Ad, soyadı, bireysel müşteriler için T.C.K.N.”, (iletişim verisi kategorisinde) “cep telefonu numarası, ülke-şehir-ilçe dahil detaylı adres bilgisi, adres başlığı, posta kodu”, (müşteri işlem verisi kategorisinde) “şahıs firmaları için firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, sipariş işleminize ilişkin tercih edilen ürün bilgisi, teslimatı yapacak nakliye firması tercih bilgisi, (kullanılması halinde) hediye çeki/para puan bilgisi veya diğer kodlar, ödeme işleminin tarih ve saati, alışveriş tutar ve taksit bilgisi, sipariş ile ilgili yazdığınız notlar”, (finans verisi kategorisinde) “ödeme işlemine ilişkin seçim bilgisi ile havale yoluyla ödeme seçildiyse havale yapılan hesap sahibi ad ve soyadı-banka-hesap numarası-IBAN bilgisi ve cari raporu bilgisini” web sayfası üzerinde otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “Ad, soyadı, cep telefonu numarası, adres başlığı ve adres, şahıs firmaları için firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, teslimatı yapacak nakliye firması tercih bilgisi, sipariş işleminize ilişkin tercih edilen ürün bilgisi, ödeme işleminin tarih ve saati, ödeme işlemine ilişkin seçim bilgisi ile havale yoluyla ödeme seçildiyse havale yapılan hesap sahibi ad ve soyadı-banka-hesap numarası-IBAN bilgisi, alışveriş tutar ve taksit bilgisi ile cari rapor bilgisi” alışveriş işleminiz esnasında Şirket ile aranızda kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası adına Kanunda açıklanan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak, ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. maddesi anlamında “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak; (kullanılması halinde) hediye çeklerine ve para puana ilişkin bilgi mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 5. maddesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi adına “hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak ve “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak; “posta kodu, bireysel müşteriler için T.C.K.N., sipariş ile ilgili yazdığınız notlar” alışveriş işleminde zorunlu olarak toplanmamakta ancak rızanız olması halinde (formdaki zorunlu olmayan alanları doldurmanız halinde) tarafınızca Şirket ile paylaşılmaktadır. Alışveriş işlemleri çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz “mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, şirket faaliyetleri ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlar, Şirketin beraber çalıştığı iş ortakları ile tedarikçilerine (kargo firmaları, bankalar, ödeme alt yapısı kuruluşları gibi) ve gerekmesi halinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla çalışılan hukuki danışmanlar gibi iş ortakları ve/veya adli merciler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Alışveriş işleminizin tamamlanması adına ödeme yapılması adımında dilerseniz ödemeyi havale yolu ile yapabilir,  Şirket’in alışveriş işlem tarihinde çalıştığı ödeme alt yapısı hizmeti sunan 3. taraflar üzerinden işleminizi gerçekleştirebilir veya kapıda ödeme yöntemi seçtiyseniz Şirketin birlikte çalıştığı 3. taraf konumundaki iş ortağı vasıtasıyla işleminizi yerine getirebilirsiniz. 3. taraf ile ödeme yapmayı tercih etmeniz halinde ödeme bilgilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili tarafın sunduğu kişisel veriler aydınlatma metninden bilgi edinebilirsiniz. Bu yolun tercihi halinde, kart üstünde yer alan ad, kart numarası, son kullanma tarihi ve CVC kodu, ödeme kuruluşu tarafından yıldızlanmak suretiyle başka bir ifadeyle tek başına şahsınızı tanımlamayacak ve/veya tarafımızca kullanılamayacak şekilde bizimle paylaşılmaktadır.

3.DİĞER İŞLEMLER

3.1.ONLINE SATIŞ KANALLARI VASITASIYLA ALIŞVERİŞ İŞLEMLERİ

Şirket, (www.ribonsepeti.com) adresli web sayfası/aplikasyon dışında kalan) online (çevrimiçi) satış kanalları vasıtasıyla alışveriş yapmanız halinde (kimlik verisi kategorisinde) “Ad, soyadı, bireysel müşteriler için T.C.K.N.”, (iletişim verisi kategorisinde) “cep telefonu numarası, ülke-şehir-ilçe dahil detaylı adres bilgisi, posta kodu”, (müşteri işlem verisi kategorisinde) “şahıs firmaları için firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, sipariş işleminize ilişkin tercih edilen ürün bilgisi, teslimatı yapacak nakliye firması tercih bilgisi, ödeme işleminin tarih ve saati, alışveriş tutar ve taksit bilgisi, (olması halinde) sipariş ile ilgili ilettiğiniz notlar”, (finans verisi kategorisinde) “ödeme işlemine ilişkin seçim bilgisi ile havale yoluyla ödeme seçildiyse havale yapılan hesap sahibi ad ve soyadı-banka-hesap numarası-IBAN bilgisini” online satış kanalı üzerinde otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, online satış kanalı hizmet sağlayıcısının sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “Ad, soyadı, cep telefonu numarası, adres, şahıs firmaları için firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, teslimatı yapacak nakliye firması tercih bilgisi, sipariş işleminize ilişkin tercih edilen ürün bilgisi, ödeme işleminin tarih ve saati, ödeme işlemine ilişkin seçim bilgisi ile havale yoluyla ödeme seçildiyse havale yapılan hesap sahibi ad ve soyadı-banka-hesap numarası-IBAN bilgisi, alışveriş tutar ve taksit bilgisi” alışveriş işleminiz esnasında Şirket ile aranızda kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası adına Kanunda açıklanan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak, ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. maddesi anlamında “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak; “posta kodu, bireysel müşteriler için T.C.K.N., sipariş ile ilgili iletilen notlar” alışveriş işleminde zorunlu olarak toplanmamakta ancak rızanız olması halinde (burada toplanması rızaya dayalı olduğu belirtilen kişisel veriyi Şirket ile paylaşmanız doğrultusunda rıza vermeniz ile) online satış kanalı üzerinden tarafınızca Şirket ile paylaşılmaktadır. Alışveriş işlemleri çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz “Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Şirket faaliyetleri ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlar, Şirketin beraber çalıştığı iş ortakları ile tedarikçilerine (kargo firmaları, bankalar, ödeme alt yapısı kuruluşları gibi) ve gerekmesi halinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla çalışılan hukuki danışmanlar gibi iş ortakları ve/veya adli merciler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, online satış kanalını kullanıma sunan hizmet sağlayıcısının yurtiçi ve/veya yurtdışı sunucularında tutulabilmekte olup Şirketin anılan hizmet sağlayıcısının sunucularına müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu anlamda, online satış kanalları üzerinden alışveriş yaparken açıklanan bu hususu bilerek ve kabul ederek işlem yaptığınız kabul edilmektedir.

3.2.CANLI DESTEK HİZMETİ

Şirket, web sayfası üzerinde bulunan “Canlı Destek” bölümü üzerinden kendisi ile iletişime girmeniz halinde kendisi ile paylaştığınız (talebinizin içeriğine göre değişkenlik gösteren) (iletişim verisi kategorisinde) “telefon bilgisi, adres”, (kimlik verisi kategorisinde) “ad, soyad, T.C.K.N.”, (müşteri işlem verisi kategorisinde) “şahıs firmalarına dair firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, adınıza tanımlı hediye çeki ve para puan bilgisi, (talebiniz bir siparişinize ilişkin ise) sipariş bilgisi, (iade talebiniz olması halinde) iade talepleri, destek talebi bilgisi”, iadenin havale yoluyla yapılması talebi olması halinde (finans verisi kategorisinde) “IBAN ad soyadı ile IBAN numarası”, (pazarlama verisi kategorisinde) “önceki siparişlere ilişkin bilgileri” web sayfası üzerinde otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Üyelik işlemi yaptırmış olmanız ve/veya sipariş vermiş olmanız halinde, önceki siparişlerinize ilişkin bilgiler” mevzuattan kaynaklanan cayma hakkınızın kullanılması adına “hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaati”  hukuki sebebine dayanarak; oluşturduğunuz iade taleplerinize ilişkin (sipariş numarası ile birlikte) bilgi ile iadenin havale yoluyla yapılması halinde IBAN ad soyadı ile IBAN numarası, mevzuattan kaynaklanan cayma hakkınızın kullanılması adına “hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi” ile “sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayanarak; adınıza tanımlanan hediye çekleri ve para puana ilişkin bilgi “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak; diğer veriler ise “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak ayrıca “veri sorumlusunun meşru menfaati”  hukuki sebebine dayanarak toplanmaktadır. Üye olmamanız ve/veya sipariş vermemiş olmanız halinde ise Canlı Destek bölümünden paylaşmış olduğunuz “telefon bilgisi, ad, soyadı, taleplerinizin içeriğine ilişkin bilgi” (bu bilgileri paylaşmanız suretiyle) vermiş olduğunuz rızanıza dayanarak toplanmaktadır. Toplanan bu kişisel veriler “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi” amaçlarıyla ve “üyelik yaptırmış olmanız ve/veya sipariş vermiş olmanız” halinde ise sayılan bu amaçlara ek olarak “mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Bu kişisel veriler, Şirket yöneticisi konumundaki hissedarlar ile “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla paylaşılmaktadır.

3.3.E-BÜLTEN KAYIT

Şirket, web sayfası üzerinde bulunan “E-Bülten Kayıt” bölümüne “e-posta adresinizi” girerek Şirket’in bülten aboneliğine kayıt olmanız halinde, siz (tarafınıza yollanan e-postalar içinde yer alan “aboneliği iptal et” butonuna basmak suretiyle) üyelikten çıkılması yönünde talimat verene kadar, Şirket ile satış yaptığı ürünler hakkındaki en yeni haber ve promosyonlar hakkında belirli sürelerde haberler içeren e-postalar yollamaktadır. Bu anlamda Şirket, tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki (iletişim verisi kategorisindeki) “e-posta adresinizi” yazarak “gönder” butonuna basmanız suretiyle temin etmiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak; (diğer veri kategorisindeki) “bültene üye olduğunuz tarih ve saat bilgisini, bülten üyeliğinden çıkmak istemeniz halinde buna ilişkin bilgi ile çıkış işlemi tarih ve saat bilgisini” ise Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollar ile ve “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla toplamakta, T.C. sınırları içerisinde bulunan Şirket sunucusu içinde dijital olarak saklamaktadır. Toplanan bu kişisel veriler, “iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi” amaçlarıyla hissedarlar ve (Ticaret Bakanlığı) yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

3.4.WEB SAYFASI İLETİŞİM FORMLARININ TAKİBİ

Şirket, web sayfası üzerinde “Bize Ulaşın” başlığı altında yer alan iletişim formunu kullanmak vasıtasıyla Şirket ile iletişime girmeniz halinde, (kimlik verisi kategorisinde) “ad, soyadı”, (iletişim verisi kategorisinde) “e-posta adresi, telefon numarası”, (diğer veri kategorisinde) “gönderilen mesajın içeriği ve mesajın gönderildiği tarih ile saat bilgisi”ni iletişim formuna girmek ve “gönder” butonuna basmanız suretiyle vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak; Şirketin müşterisi olmanız ve iletişim formunu kullanmanız halinde ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebeplerine dayanarak toplamaktadır. Toplanan bu kişisel veriler “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi” amaçlarıyla ve “müşteri” konumunda olmanız halinde ise sayılan bu amaçlara ek olarak “iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Bu kişisel veriler, Şirket yöneticisi konumundaki hissedarlar ile “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi” amaçlarıyla ve “müşteri” konumunda olmanız halinde ise sayılan bu amaçlara ek olarak “iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi” amacıyla paylaşılmaktadır.

4.KANUNDA YER ALAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Şirket’e başvurma hakkınız bulunmaktadır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresi olan “Soğanlık Yeni Mah. Pamukkale Sok. No: 15/1 34880 Kartal / İstanbul” adresine bizzat elden Şirkete iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirket’in info@ribonsepeti.com e-posta adresine, Şirket kayıtlarında yer alan e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Saygılarımızla